Korpligan

torsdag 10 juli 2014

I ugglornas skog


Jag har de senaste veckorna varit på en ”roadtrip” i Värmland, Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. En vecka med en fotokamrat och resten av tiden med familjen.  Ett av målen med den första veckan var att försöka fotografera lite ugglor. Det lyckades ganska bra, hornuggla, hökuggla och lappuggla fastnade på bild. Jag såg också sannolikt en slaguggla som hastigast mitt i natten men det var för mörkt för att fånga den i flykten med kameran. 
Jag är särskilt nöjd med att ha sett lappuggla i dess naturliga miljö, vi hittade den i en högstammig granskog där den trivs bäst. Mitt första möte med den stora  grå ugglan är något jag inte kommer att glömma i första taget.
Hökugglan (sista bilden) jagar ganska ofta under dagtid, vilket förstås är tacksamt för fotografer.  Jag har tidigare fotograferat hökugglor i Bohuslän, men inte lyckats få någon bild på ugglan med ett slaget byte.
Huvudmålen var annars att försöka fotografera vårt största rovdjur björnen, det lyckades inte denna gång så det får bli fler försök att fånga en svensk björn på bild.

Lappuggla
Lappuggla


Hökuggla med byte