Korpligan

söndag 30 augusti 2015

Rödspov

Här är ett par bilder på den vackra rödspoven. Rödspovarna på Island är av en annan ras än de rödspovar man ser i Sverige på exempelvis Öland. Rasen har det inte helt ologiska namnet islandica. Bland annat skiljs islandica från den vanliga rödspoven på att den är något rödare på bröstet under häckningsperioden.

Ha det bra
Lars

Rödspov i regn

onsdag 26 augusti 2015

Lunnefågel

Den charmiga lunnefågeln  är en riktig Islandsklassiker, flera miljoner par häckar i kolonier längst kusten på många ställen. Det är faktiskt Island som har flest par häckande lunnefåglar i världen.

 Lunnefågeln är ett fantastiskt fotoobjekt med sitt lite sorgsna clownliknande utseende. Jag har en hel del närbilder på lunnefågel från Norge så jag försökte denna gång mer att använda objektiv med kortare brännvidd (mer vidvinkliga) för att få med mer av landskapet runtomkring. Jag kan tycka att det passar bra när man är i ett fantastiskt landskap med massor av lunnefåglar. De två sista bilderna är exempel på det.

Ha det bra
Lars
söndag 23 augusti 2015

Smal- och brednäbbad simsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa är mycket vanlig på Island. Den lilla vadaren lever av insekter som exempelvis myggor och mygglarver som den plockar med otrolig snabbhet och precision med näbben. Här krävs helt klart korta slutartider för att fånga simsnäppan "in action". Hos den smalnäbbade simsnäppan är för ovanlighetens skull (i fåglarnas värld) honorna mer färgglada än hannarna. Det är också hanarna som ruvar äggen och vårdar ungarna.

På Island finns också en annan simsnäppa som är mycket ovanligare, den brednäbbade simsnäppan som syns på sista bilden. Också hos brednäbben råder omvända könsroller. Den brednäbbade simsnäppan är en av de ovanligaste häckande fåglarna på Island och den klassas som hotad. Vi hade nog stor tur när vi såg denna vackra och ovanliga vadare som rastade i en liten vattensamling längst vägen på norra Island.

Ha det bra
Lars


Smalnäbbad simsnäppa lyfter

Smalnäbbad simsnäppa med mygga i näbben

Brednäbbad simsnäppa hane

torsdag 20 augusti 2015

Ljungpipare

Här är några bilder på ljungpipare från Island. I Sverige finns de flesta ljungpipare i fjällkedjan och i fjällnära områden i Norrland men den finns också i vårt närområde på exempelvis Kynnefjäll.

 Ljungpiparen har en annorlunda läte som kanske kan beskrivas som en melankolisk vissling. Ett ljud som skapar en speciell stämning. På Island är den charmiga vadaren mycket vanlig och sången hörs lite överallt.

Ha det bra
Lars

Sjungande ljungpiparelördag 15 augusti 2015

Jorduggla

Jorduggla är en av de ugglor som är aktiv även under dagen. I södra Sverige är den ovanlig och det häckar i regel bara några par i Bohuslän och de närliggande landskapen. I norra Sverige är den vanligare. Jag har flera gånger i år varit på kända jordugglelokaler i våra grannlän för att försöka få syn på en jorduggla utan att lyckas. Visserligen har jag sett och fotograferat jorduggla tidigare i Halland men då på långt håll och i dåligt ljus.

På Island är jorduggla tillsammans med enstaka par fjälluggla de enda häckande ugglorna. Lite överraskande lyckades vi få syn på en jorduggla på norra Island. Nu fick jag äntligen se och fotografera ugglan med den intensiva blicken på lite närmare håll!

Ha det bra
Larsonsdag 12 augusti 2015

Svartnäbbad Islom

Svartnäbbad Islom är en av de exotiska fåglarna på Island. Island är den enda platsen i Europa som islommen häckar även om den är  ganska ovanlig där också. Kanske är det den fågel som gjorde starkast intryck på mig under vår tid på Island även om konkurrensen är benhård. Det första jag slogs av när jag såg min första islom var storleken.  Längden på kroppen är ungefär likvärdig med kungsörnen, i övrigt saknas det nog likheter mellan dessa fåglar. På latin har den det välklingande namnet Gavia Immer.

Vi hade förmånen att se 11 olika islommar under vår tid på Island, ett par av dessa var nyfikna och bjöd på underbara fotostunder, tyvärr var ljuset lite dåligt vid dessa tillfällen men bilder blev det av en fantastisk fågel.

Ha det bra
Lars


Landning
 
Trampar vatten

onsdag 5 augusti 2015

Småspov

Mera fåglar från Island:

Småspoven är mycket vanlig på Island. Vi såg spovar varje dag som vi var där i varierande antal och fick många gånger höra den karakteristiska sången.

 I Sverige kan man blanda ihop den med storspov som är mycket lik småspoven. Storspoven kan exempelvis skiljas från småspoven på att den är större och har ändå längre och mer böjd näbb. På Island är storspov mycket ovanlig så det är ingen större risk för sammanblandning där. Bilderna är tagna på södra Island.

Ha det bra
Lars 

söndag 2 augusti 2015

Stormfågel

Stormfågel är en vanlig fågel på Island. Den häckar i bergsbranter lite varstans i landet, inte bara vid kusten utan även längre inåt landet. Stormfågel kan kännas igen på  att den  glidflyger med stela raka vingar.

Stormfågel finns också längst västkusten i Sverige även om den inte häckar hos oss. Den ses i Sverige oftast i samband med stormar, då den trycks mot land annars håller den till långt utomskärs.  Långt ut i Skagerrak är den mycket vanlig och samlas gärna kring båtar. Jag hade vid ett tillfälle  när vi låg och fiskade 25 sjömil väster om Smögen över 100 stormfåglar runt båten.

 Bilderna är från Island.

Ha det bra
Lars