Korpligan

söndag 28 februari 2016

Utter

Att se en vild utter i sin naturliga miljö har i många år varit en dröm som jag delar med många naturintresserade.

Uttern är numera inte så ovanlig som den varit tidigare. Uttern har tidigare varit hårt drabbad av miljögifter som exempelvis PCB (polyklorerade bifenyler). När det var som värst antogs att det fanns runt 50 uttrar i södra Sverige. Glädjande nog har uttern återhämtat sig efter det och 2006 så skattades den Svenska utterstammen till runt 2000 djur.

Att se en vild utter är ändå svårt då uttern enligt litteraturen är mestadels nattaktiv. Den kan också vara mycket skygg och svår att komma nära. Så var inte riktigt fallet med uttern på bilderna som visade sig i dagsljus och inte var skygg. Det blev en fantastisk fotostund med den charmige och skicklige fiskaren.


Ha en bra vecka
Lars
måndag 15 februari 2016

Duvhök

Duvhöken är en mina favoritfåglar, även om den är ganska vanlig är det sällan man ser den då den har diskreta vanor. På vintern kan man dock ha turen att se duvhök på besök vid örnåtlar.

Det är lätt att skilja ungfåglarna från de vuxna duvhökarna. De juvenila duvhökarna har längsgående grova streck på bröstet. De adulta fåglarna har ett tvärsgående fint mönster. Ytterligare en skillnad är att på gamla duvhökar är irisen orangefärgad, hos juvenila duvhökar är den gul som synes på bilderna nedan. Bilderna är från förra veckan.

Ha det bra
Lars


Vuxen (adult) duvhök en kall morgon, andedräkten syns i motljuset.


Juvenil (ung) duvhök med 
typiskt mönster.

Juvenil duvhök som flyger tätt över marken.