Korpligan

fredag 20 maj 2016

Slaguggla

Jag hade för en tid sedan förmånen att få följa med för att eventuellt ringmärka slaguggla, tyvärr så visade det sig att  uggleungarna var lite för små så det blev ingen märkning denna gång. Men vi fick möjligheten att studera slagugglehonan på lite närmare håll.

Slagugglan häckar i huvudsak i Mellansverige och norrut. Som namnet antyder kan den vara mycket aggressiv runt boet, både mot människor och djur. Detta gäller speciellt när ungarna har blivit lite större. Den är också aggressiv mot andra ugglor i reviret.  Den lever i huvudsak av gnagare som exempelvis vattensork men även oförsiktiga ringduvor tas gärna. Om det är ont om gnagare blir det mer fågel i dieten.

Som många andra arter är den missgynnad av det "moderna" skogsbruket som gör att det råder brist på naturliga boplatser. Som tur är har det gjorts fantastiska ideella insatser och de naturliga boplatserna har på många håll ersatts av holkar.

Slagugglan inger respekt!

Ringmärkt slaguggla
Porträtt slaguggla

Slaguggla i sin naturliga miljö